Prøvesynge for Oslo Hit Ensemble?

Som medlem av Oslo Hit Ensemble får du mulighet til å utvikle deg som sanger gjennom arbeid med rytmisk forståelse, grounding, frasering, detaljarbeid, sangteknikk og formidling.  Det er ikke krav om spesifikke musikkteoretiske forkunnskaper, men det forventes at våre medlemmer kan jobbe selvstendig med egenøving.

Oslo Hit Ensemble holder vanligvis to til tre konserter i semesteret, i tillegg til eventer og andre oppdrag. Koret har profesjonelle ambisjoner og det forventes at medlemmene prioriterer korets øvelser og opptredener.

Følg med her eller på vår facebookside for informasjon om neste runde med prøvesang. Spørsmål kan sendes på mail til: kontakt@oslohitensemle.no.